Kategoria: Ciekawostki

Ciekawostki

Ochrona przyrody

Na terenie Południowego Podlasia znajduje się obecnie jeden Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, o którym czytaj niżej. Na odcinku od Kukuryk po miejscowość Hanna rozciąga się Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym występują podobne gatunkiCZYTAJ WIĘCEJ